Meten is weten

Werkwijze

Werkveld
De kennis en ervaring van VanDuijn cc omvat het hele terrein van de beheersing van de vervuiling van producten. Het bevat globaal gezien de volgende gebieden:

 • Ontwerp en engineering van producten.
 • Verspaning en bewerking van onderdelen.
 • Behandeling en verplaatsing van producten.
 • Precisie reiniging
 • Reinheidsmetingen
 • Cleanrooms en cleanroom processen
 • Samenstellen en montage van onderdelen en systemen
 • Testsystemen
 • Verpakking van onderdelen
 • Desinfectie van producten

Proces analyse
Uit mijn ervaring met 6-sigma projecten heb ik geleerd dat de DMAIC methode een beslissende factor is voor de kwaliteit van mijn resultaten. DMAIC staat voor:

 • Define (Goede omschrijving van de gewenste verbetering; Specificatie)
 • Measure (Goede meettechniek, gerelateerd aan het betreffende issue en goed gekwalificeerd)
 • Analyse (Een analyse gebaseerd op juiste meetresultaten)
 • Improve (Geoptimaliseerde verbeteringen beproefd door goede metingen)
 • Consolidate (Borgen van de verbeteringen. Meestal gebaseerd op vereenvoudigde meettechnieken afgestemd op het proces.)

Beschikbare technieken
Ik maak gebruik van de volgende meettechnieken:

RGA systeem om de processen te beoordelen met behulp van testblokjes
Toepassingen onder andere:

 • Beoordeling of de snijvloeistoffen gebruikt bij verspanen voldoende kunnen worden verwijderd tijdens precisiereiniging
 • Beoordeling van de kwaliteit van reinigingsprocessen (initieel en tijdens gebruik)
 • Beoordeling van de reinheid van uitstookovens
 • Beoordeling van verpakkingsmaterialen

Airborn deeltjes metingen
Toepassingen onder andere:

 • Kwalificatie van cleanrooms
 • Kwalificatie van flowkasten
 • Beoordeling van deeltjes uitstoot van materialen en producten

Deeltjes neerslag metingen
Toepassingen onder andere:

 • Analyse van deeltjesneerslag in de omgeving van producten
 • Monitoring van deeltjesneerslag in productieomgevingen
 • Beoordeling van de reinheid van oppervlakken in een cleanroom

UV-licht metingen
Toepassingen onder andere:

 • Beoordeling van deeltjes vervuiling tijdens productie
 • Beoordeling van producten

SEM-analyse en EDS
Toepassingen onder andere:

 • Analyse van deeltjesvervuiling
 • Analyse van zichtbare vervuiling

Overige technieken
Verder heb ik vanuit mijn netwerk vele andere mogelijke meettechnieken tot mijn beschikking