PERFECT PRODUCT, PERFECT SCHOON

Voor veel (high-tech)producten is het essentieel dat ze onder vetvrije, stofarme en antibacteriële omstandigheden worden geproduceerd en geleverd. Dit is een nauwkeurig proces, waarbij controle en constante procesverbetering belangrijk zijn. Branches waarbij dit van belang is zijn bijvoorbeeld: micro electronica, health, food, farma & biotech, en airospace. VanDuijn-cc ondersteunt bedrijven om de reinheidskwaliteit van hun producten, processen en cleanrooms te meten en te verbeteren.

Bel voor een afspraak

Onze diensten

Meten is weten​​​​​​​

WERKWIJZE

Om betrouwbare en schone productieprocessen te realiseren is het nodig om de processen te kunnen beoordelen.
Van Duijn CC beschikt over de expertise en de  middelen om de processen te kunnen beoordelen en adviezen te geven over proces -verbeteringen

Lees meer

Vergroot je kennis​​​​​​​

TRAININGEN

Per branche zijn er wettelijk normen en richtlijnen voor contamination control. Bij veel bedrijven ontbreekt echter de kennis over de juiste eisen en hoe aan deze eisen kan worden voldaan.
Cees van Duijn is trainer voor de VCCN en verzorgt een aantal trainingen op dit gebied.

Lees meer

Oplossingen op maat

​​​​Expertise

Aan hightech systemen worden  hoge eisen gesteld aan de uiteindelijke reinheid van het systeem.
Zowel de mono-delen als de verschillende samenstellingen moeten daarom goed reinigbaar zijn en uiteindelijk aan de gestelde eisen  voldoen.
Om dit te bereiken moeten de diverse stappen in het ontwerp- en realisatie-proces onder controle zijn.
Van Duijn CC werkt samen met de klant naar een optimale opzet van deze processen. Zijn ruime ervaring op het gebied van production engineering en reiniging helpen de klant om op een snelle en effectieve manier een betrouwbaar schoon product te realiseren.

Lees meer

Over Cees van Duijn

“Cees is zeer kundig en kan in de volle breedte meedenken, dat heeft ons zeer geholpen om de plannen die we hadden te stroomlijnen en te verbeteren. Zijn pragmatische aanpak past zeer bij onze manier van werken en we zullen ook in de toekomst nog vaker de samenwerking opzoeken”

Tijs Teepen, CTO, Masévon Technology Group.

“Cees van Duijn heeft tot volle tevredenheid essentieel en uitmuntend advies gegeven m.b.t. de doorontwikkeling van het OMNEO-cleaning-concept voor grotere high-tech onderdelen. Met zijn langdurige ervaring op het gebied van contamination control en cleaning strategies behoort hij tot de game-changers in dit complexe speelveld.”

OMNEO Systems, Dennis Meijer CEO

Lees meer

Klanten