Vergroot je kennis

Trainingen

Cees van Duijn is trainer bij de VCCN voor de volgende trainingen:

Ik ben geïnteresseerd in één van deze trainingen

Design for cleaning
De deelnemer krijgt inzicht in de consequenties van keuzes in een product concept op de montage, reinigbaarheid, testbaarheid en onderhoud.
Na afloop kan hij van een product concept aangeven welke sterke en welke minder sterke punten typerend zijn voor het concept.

Product cleaning
De deelnemer krijgt inzicht in het reinigingsproces en welke eisen er aan het te reinigen product gesteld moeten worden.
Na afloop kan hij een product beoordelen op reinigbaarheid. Hij kan een product reinigen en na de reiniging beoordelen of het product schoon is.

Cleanroom assembling
De deelnemer krijgt inzicht in het inrichten van de werkplek, Hij kan beoordelen of de vervuiling door de werkomgeving voldoende laag is. Hij weet hoe hij de vervuiling tijdens de werkzaamheden zo laag mogelijk kan houden.
Na afloop kan hij de onderdelen beoordelen op reinheid. Hij kan een samenstelling monteren met minimale vervuiling en kan hij beoordelen of het eindproduct schoon is.

Basic-cc for suppliers
De deelnemer krijgt inzicht in welke vervuilingen kunnen optreden in het maakproces en welke van die vervuilingen in een reinigingsproces wel of niet verwijderd kunnen worden.
Na afloop kan hij beoordelen of de bewerkingen aan het materiaal met minimale vervuiling plaatsvinden en weet hij hoe hij de materialen kan handlen zonder onnodige vervuiling aan te brengen.

Ik ben geïnteresseerd in één van deze trainingen